Kwaliteit

Een goede basis voor een vruchtbaar resultaat

Kwaliteit begint bij de juiste basis. Gebr. Janssen maakt uitsluitend gebruik van Basis voortkwekingsmateriaal. Dit materiaal wordt gebruikt voor verdere vermeerdering en de aanleg van nieuwe moerbedden. Het Toetscentrum van de Naktuinbouw (Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw) zorgt voor dit juiste basismateriaal.

Gebr. Janssen neemt deel aan het kwaliteits-plus-systeem Naktuinbouw Elite Grootfruit. Dit kwaliteitssysteem borgt o.a. herkomst, vermeerdering, teelt en bedrijfshygiëne en is een aanvulling op de EU-certificering van fruitgewassen.

Keurmeester Coen Suilen van Naktuinbouw tijdens een partijcontrole

Bij Naktuinbouw Elite Grootfruit stelt de Naktuinbouw hogere eisen aan de gewassen en bedrijven. Zo worden er het hele jaar door veld- en partijkeuringen uitgevoerd. Indien aan alle eisen is voldaan, mag het teeltmateriaal met een certificaat en label Elite verhandeld worden. Dit bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van het teeltmateriaal en biedt de juiste zekerheid.